DO Research

Nieuwbouw logistiek stijgt naar grote hoogte

Nieuwbouw logistiek stijgt naar grote hoogte

De hoeveelheid nieuw in aanbouw genomen logistieke ruimte is in 2015 explosief gegroeid. In totaal betrof dit circa 1,2 miljoen m², tegenover 510.000 m² in het jaar daarvoor. Per 1 januari 2016 was nog circa 1 miljoen m² in aanbouw. De oplevering van nieuwe logistieke ruimte in Nederland liet in 2015 een stijging zien van 20% tot 570.000 m².

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van DO Research naar de bouw van nieuwe distributiecentra in Nederland.

Nieuwbouw naar type gebruiker

Ruim een derde (35%) van de in 2015 opgeleverde nieuwbouw kwam voor rekening van logistieke dienstverleners. Dat was meer dan in 2014, toen dit aandeel uitkwam op 29%. Vooral voor producenten werd veel minder nieuwbouw gerealiseerd. In totaal was dit in 2015 circa 96.000 m², tegenover 165.000 m² in het jaar daarvoor. Nieuwbouw voor retailers (162.000 m²) en nieuwbouw op risico (dwz. zonder dat vooraf een gebruiker bekend is) lieten ook een stijging zien.

Nieuwbouw naar locatie

Het grootste deel van de in 2015 opgeleverde nieuwbouw is te vinden in de regio  Venlo/Venray (94.000 m²), regio Utrecht (87.000 m²), regio Zwolle (66.000 m²) en de regio Tilburg/Waalwijk (52.000 m²). Wanneer we kijken naar de opgeleverde of in aanbouw genomen distributiecentra vanaf 2011 (in totaal circa 3,6 miljoen m²), dan valt op dat meer dan de helft (54%) van de nieuwbouw te vinden is in het zuiden van Nederland (Noord-Brabant 34% en Limburg 20%). In de regio’s Oss/Den Bosch/Eindhoven, Venlo/Venray en Tilburg/Waalwijk heeft de laatste jaren de meeste nieuwbouw plaatsgevonden.

Verwachtingen 2016

De verbeterde economische omstandigheden en groeiende transportbewegingen zorgen voor een groeiende vraag naar logistiek vastgoed. Aangezien er nauwelijks moderne distributieruimte in de bestaande bouw beschikbaar is, komt een deel van de vraag terecht bij nieuwbouw. Omdat in 2015 een forse hoeveelheid logistieke ruimte in aanbouw is genomen, zal de oplevering in 2016 ook een veel hoger niveau laten zien. Dit is vooral geconcentreerd in Limburg, Noord-Brabant en de regio Amsterdam. Logistieke dienstverleners zijn daarbij op dit moment duidelijk dominant als gebruiker van die nieuwbouw. Bij een voortdurende economische groei zal de vraag naar nieuwbouw logistiek vastgoed naar verwachting op een hoog niveau blijven.

Klik hier voor het volledige rapport: Nieuwbouw logistiek 2015